ขยายอีกแล้ว!!!

ขยายอีกแล้ว!!! อัพเดทกันอีกที…สรรพากรช่วยเหลือและบรรเทาภาระผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19โดยให้ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีทางออนไลน์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินออกไปอีก…เซฟไว้ใช้ได้เลย…แล้วฝากแชร์ต่อด้วยจ้า… อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>  ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร ดูน้อยลง

slide

ข่าวดี สำหรับลูกหนี้ SMEs !

ข่าวดี สำหรับลูกหนี้ SMEs ! ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ

สรรพากรแจ้งข่าวดี ขยายเวลายื่นแบบฯ

สรรพากรแจ้งข่าวดี ขยายเวลายื่นแบบฯ ให้ผู้ประกอบการทุกรายเป็นการทั่วไป เพิ่มเติมจากที่ให้สิทธิผู้ประกอบการที่ถูกปิดกิจการชั่วคราวตามคำสั่งของทางราชการ…ลดภาระผู้เสียภาษี สู้ภัย COVID-19 ช่วงนี้ยังไม่ต้องมายื่นแบบฯ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติมาร่วมปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing ด้วยกัน…>>> ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร

slide

ประกาศจากรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรืโรคโครวิค 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ.2563 ขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

slide

สรรพากร ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา

สรรพากร ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังไวรัสโคโรน่าทำเศรษฐกิจทรุด การท่องเที่ยวซบเซา พร้อมมาตรการอื่น ๆ คาดช่วยส่งเสริมการลงทุน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่ม ถึง 30 มิ.ย. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมสรรพากรได้ออกมาตรการพิเศษในการขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์ และการยื่นภาษีแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคมนี้ ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563  เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี และจะเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบในช่วงที่งบประมาณประจำปี 2563 มีความล่าช้า และเพื่อลดผลกระทบของผู้ยื่นภาษีบางส่วนที่จะต้องนำเงินมาชำระภาษีเพิ่มในปีนี้ได้ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เสียภาษีที่ต้องการขอคืนภาษี ยังสามารถยื่นแบบชำระภาษีเข้ามาได้ตลอดโดยในปีนี้ผู้ที่ยื่นภาษีเร็ว ก็จะได้ภาษีคืนเร็ว หากเอกสารครบถ้วน ซึ่ง ณ เวลานี้มีผู้ขอคืนภาษีเข้ามาแล้วกว่า 7 แสนราย และได้เงินคืนไปแล้วกว่า 5 แสนราย หรือ 73% ของผู้ที่ขอคืนทั้งหมด…