หลักฐานการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ

หลักฐานการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ >>>> https://goo.gl/HJDNZG

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร