คลอดแล้วจ้า บุตรคนที่ 2 หักลดหย่อนเพิ่มเป็น 60,000 บาท และหักค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตรได้อีก 60,000 บาท

คลอดแล้วจ้า บุตรคนที่ 2 หักลดหย่อนเพิ่มเป็น 60,000 บาท และหักค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตรได้อีก 60,000 บาท

ขอบคุณข้อมุลจากสรรพากร