สิทธิประโยชน์ ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอจดแจ้งจัดทำบัญชีชุดเดียว ได้รับสิทธิเรื่องใดบ้าง?

สิทธิประโยชน์ ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอจดแจ้งจัดทำบัญชีชุดเดียว ได้รับสิทธิเรื่องใดบ้าง?

 

ขอบคุณข้อมูลจากสรรพากร