กฎหมายออกใหม่ ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ได้รับยกเว้นภาษี 60,000 บาท

 

 

 

 

3 1 2
ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร และ https://www.facebook.com/bunchee.easy/ (เฟสบุ๊คบัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ)