ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือ พนักงาน นำเงินให้บริษัมกู้ยืมต้องเสียภาษีหรือไม่

ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือ พนักงาน นำเงินให้บริษัมกู้ยืมต้องเสียภาษีหรือไม่

1 2 3

ขอบคุณข้อมูลจากสรรพากร