การให้ของขวัญ ของแจก เสียภาษีอย่างไร?

การให้ของขวัญ ของแจก เสียภาษีอย่างไร?

1 2

ขอบคุณข้อมูลจาก สรรพากร ค่ะ