ปี 2561 กรมสรรพากรมีนโยบายตรวจสอบภาษีอย่างไร

ปี 2561 กรมสรรพากรมีนโยบายตรวจสอบภาษีอย่างไร มีการจัดกลุ่มธุรกิจแบบไหน รวมถึงสนใจธุรกิจประเภทใดเป็นพิเศษ บทความนี้มีมาอัพเดทให้อ่านกันครบทุกประเด็นครับ  http://tax.bugnoms.com/?p=6201
ขอบคุณข้อมูลจาก http://tax.bugnoms.com