มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-woXnbWhhpc&feature=youtu.be