‘สรรพากร’ แจงบริจาคเงินช่วย รพ. หักภาษี 2 เท่า มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 61

https://www.voicetv.co.th/read/HJBAVq34z

ขอบคุณข้อมูลจาก www.voicetv.co.th