ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

คำชี้แจงตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/028/5.PDF