ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 26/1/2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน บ.หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จก.

ได้มีโอกาสเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนละเมาะ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

27752510_1648527455236143_4124644485017449531_n 27749854_1648525135236375_5800019417000083127_n 27858579_1648525028569719_431627152658679421_n 27972713_1648525031903052_6090331950764350101_n