ประชาสัมพันธ์การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ยอมบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ดาวน์โหลด คลิก