ข่าวดี สำหรับลูกหนี้ SMEs !

ข่าวดี สำหรับลูกหนี้ SMEs ! ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ