สรรพากรแจ้งข่าวดี ขยายเวลายื่นแบบฯ

สรรพากรแจ้งข่าวดี ขยายเวลายื่นแบบฯ ให้ผู้ประกอบการทุกรายเป็นการทั่วไป เพิ่มเติมจากที่ให้สิทธิผู้ประกอบการที่ถูกปิดกิจการชั่วคราวตามคำสั่งของทางราชการ…ลดภาระผู้เสียภาษี สู้ภัย COVID-19 ช่วงนี้ยังไม่ต้องมายื่นแบบฯ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติมาร่วมปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing ด้วยกัน…>>>

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร