กรมสรรพากร ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร