มาตรการภาษีสรรพากรกระตุ้นการลงทุนในเขต SEZ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> bit.ly/2SgdiL0