ภงด 90,91 ปี 2562 ลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

ภงด 90,91 ปี 2562 ลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

ขอบคุณข้อมูลจาก สรรพากร