เชื่อมข้อมูล..เชื่อมโลก

เชื่อมข้อมูล..เชื่อมโลก
สรรพากรจับมือ สตม. เชื่อมข้อมูล
ลดคิวคืน VAT นักท่องเที่ยว ลดขั้นตอนการต่อวีซ่า
กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโต

ขอบคุณข้อมูลจากสรรพากร