สรุปรายละเอียด “กองทุน SSF” ที่มาทดแทน LTF

สรุปรายละเอียด “กองทุน SSF” ที่มาทดแทน LTF | Money Buffalo

กองทุน SSF คลอดแล้ว ซื้อสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

SSF ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทถือครองขั้นต่ำ 10 ปี ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ

ต่อจากนี้ LTF ยังซื้อได้ แต่ 1 ม.ค. 63 จะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี แต่ขายคืนได้ไม่หักภาษีกำไรเหมือนกองทั่วไป

กองทุน SSF และ LTF ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ตลาด ช่วยลดความผันผวนให้ตลาดหุ้น

เงื่อนไขลงทุน 10 ปีมีเพื่อลดการเกร็งกำไร และลดความเสี่ยงจากการลงทุน
กองทุน RMF ปรับเพิ่ม ซื้อสูงสุดได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่รวมการลงทุนเพื่อการเกษียณต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ยกเลิกกฏขั้นต่ำของ RMF แต่ยังต้องซื้อสม่ำเสมอห้ามระงับการซื้อเกิน 1 ปีเช่นเดิม

#MoneyBuffalo
#การเงินเรื่องง่ายอ่านสบายใครก็เข้าใจ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจเฟสบุ๊ค Money Buffalo