เงินบริจาคใดในปี 2562 ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ 2 เท่า

คุณรู้หรือไม่?

เงินบริจาคใดในปี 2562
ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ 2 เท่า

ขอบคุณเพจเฟสบุ๊ค บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ
https://www.facebook.com/bunchee.easy/