ใครบ้างที่จะต้องยื่น ภ.ง.ด.94(ภาษีกลางปี) และวิธีการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ครึ่งปี

ใครบ้างที่จะต้องยื่น ภ.ง.ด.94(ภาษีกลางปี) และวิธีการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ครึ่งปี

อย่าลืมกันนะยื่นได้ถึง 30 กันยายน นี้

ขอบคุณเพจเฟสบุ๊ค บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ