เงินโบนัสที่จ่ายให้พนักงาน อย่าลืมคำนวณหัก ณ ที่จ่ายกันด้วย ไม่เช่นนั้นอาจมีความผิด

เงินโบนัสที่จ่ายให้พนักงาน อย่าลืมคำนวณหัก ณ ที่จ่ายกันด้วย ไม่เช่นนั้นอาจมีความผิด

ขอบคุณข้อมูลจากวารสารจากสรรพากร และ
Facebook เพจบัญชีอย่างง่าย