5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน เริ่ม 1 กค.62 จ่ายง่าย หลากหลายช่องทาง

5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน เริ่ม 1 กค.62 จ่ายง่าย หลากหลายช่องทาง

ขอบคุณข้อมูลจากสรรพากร