กรมสรรพากรเข้ม ออก–ใช้ใบกำกับภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิติดคุก

กรมสรรพากรเข้ม ออก–ใช้ใบกำกับภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิติดคุก

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร