รู้ไว้ซักนิด….สัญญาเช่าต้องติดอากรแสตมป์ !!

รู้ไว้ซักนิด….สัญญาเช่าต้องติดอากรแสตมป์ !!

หลายๆ ท่านอาจจะสับสนว่า อากรแสตมป์ มันคือ แสตมป์ปิดซองจดหมายใช่หรือไม่ ??

ตอบเลยไม่ใช่ อากรแสตมป์เป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร มีชื่อว่า อังกฤษว่า “Stamp Duty” มีชนิด 1 บาท 5 บาท และ 20 บาท

แล้วติดยังไง ติดกี่บาท ใครต้องติด!!
ถ้าหากคุณมีการทำสัญญาเช่า เช่น เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ

>คิดง่ายๆ เสียอัตรา 0.1% ของค่าเช่าตลอดอายุสัญญา (ถ้าไม่กำหนดให้ถือว่ามีระยะเวลา 3 ปี และถ้าครบกำหนดแล้วยังให้เช่าต่อไปถือว่าทำสัญญากันใหม่และต้องเสียอากรสำหรับสัญญาดังกล่าว ภายใน 30 วัน)

> ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้เช่า
>ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เช่า

แต่….คู่สัญญาสามารถตกลงกันได้ว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียอากร (ระบะไว้ในสัญญา) หากไม่ได้ตกลงกันไว้ก็จะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโดยหลักๆ แล้ว คือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นเงินได้สัญญานั้นๆ คือเจ้าของนั่นเอง (ผู้ให้เช่า)

แต่…ช้าก่อน ในสัญญาเช่า ส่วนใหญ่ผู้ให้เช่ามักจะระบุเงื่อนไขการรับภาระภาษีต่างๆ ให้กับผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น!!

ทำยังไงละทีนี จะไปซื้ออากรแสตมป์ที่ไหน เสียอย่างไร??
การเสียอากรสามารถทำได้ (1) การซื้อแสตมป์เป็นดวงมาติด (ตามรูป) หาซื้อได้ที่หน่วยงานราชการ กรมสรรพากร ร้านเครื่องเขียน (บางร้าน)
หรือ (2) นำเงินไปขอเสียอากรที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน (จ่ายเงินสด จะได้ใบเสร็จมา)

คำนวณแล้วภาษีเยอะจัง ไม่เสียได้หรือไม่
การไม่ติดอากรแสตมป์ ติดไม่ครบ ติดไม่ถูกต้องตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นการติดไม่สมบูรณ์ ผลกระทบมี

1.ผู้มีหน้าเสียอากรจะต้องเสียเงินเพิ่มนอกเหนือจากค่าอากรที่ต้องเสีย **นับจากวันทำสัญญาเช่า
**ปิดอากรหลัง 15 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน เสีย 2 เท่า
**เกิน 90 วัน เสีย 5 เท่า
**ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอ เสีย 6 เท่า
เงินเพิ่มดังกล่าวสามารถขอลดหย่อนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2.ตราสารดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีในศาลได้จนกว่าจะได้เสียอากรแสตมป์ให้ถูกต้อง

อย่างนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่อยติดก็ได้?
ไม่ควรอย่างยิ่ง อากรแสตมป์ จะรหัสการผลิตกำหนดไว้ สามารถตรวจสอบได้ว่าแสตมป์ดังกล่าว เป็นแสตมป์ที่ผลิตขึ้นมาก่อนหรือหลังวันที่ที่ลงในสัญญาเช่า

ขอบคุณที่มา กรมสรรพากร