ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง กรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงแบบฯ ซึ่งจะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คลิกลงทะเบียน

 

http://newstartup.rd.go.th/TRD/main.jsp?fbclid=IwAR2JxbMYyapGBL506TvcM9FdWx8sPpcSdP_JvzD23gNEjT-B9wBAgPd1mcU

 

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร