ภาพบรรยากาศงานวิ่ง “บัญชีรัน”

ภาพบรรยากาศงานวิ่ง บัญชี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562