ที่ปรึกษา

เรามีทีมงานที่ปรึกษาที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

• การวางโครงสร้างบริษัท

• การจัดทำแผนธุรกิจ

• การวางระบบภายในและการควบคุม

• การจัดหาแหล่งเงินทุน

• การวิเคราะห์กิจการและการเงินการลงทุน

• การซึ้อขายและควบรวมกิจการ

• การประกันภัยต่าง ๆ