กิจกรรม

“นักบัญชี” ไม่ได้มีดีแค่เรื่องตัวเลข ต้องสุขภาพดี สดใส และใจบุญ” “Accountants don’t only need to be good with numbers. They must also be healthy, happy and kind-hearted.”

      บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กไทย โดยได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลกับสภาวิชาชีพบัญชี ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม กับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ “BUNCHEE RUN 2019 รวมพลคนบัญชี” (Run for Charity) เพื่อถวายเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมอบให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้และ-ขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข

Hua Hin Accounting and Law Co., Ltd is proud to help create educational opportunities for local children by sponsoring the Federation of Accounting Professions’ (FAP) charity event. The FAP is organising the 2019 Bunchee Run – a charity walk and run, with the Royal Cup going to the winner. The objective is to raise money for the H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn Charity Fund, to help finance children’s education. The event will take place on Sunday 17th November 2019, at the Ministry of Public Health.


โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ
1. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบ “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อเพื่อสนับสนุนการศึกษา” ทูลเกล้าฯ ในนามสภาวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี
3. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกัน
4. เพื่อสานพลังและสานสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรู้จักสภาวิชาชีพบัญชี

The objectives of this event are:

  1. To raise money, with all profits going to the H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn Charity Fund for education on behalf of the Federation of Accounting Professions.
  2. To encourage FAP members and the participants to stay healthy through exercise.
  3. To have an event where FAP members, Board, committees and staff come together and socialize.
  4. To build and tighten relationships among personnel in the accounting profession.
  5. To promote FAP to the community and society